FAQ's

Hieronder vindt je een overzicht van veelgestelde vragen. Klik op de vraag om het bijbehorende antwoord te zien.

Algemeen

Welke diensten biedt Egofix?

Organisatie/bedrijfsopstellingen

Organisatie advies op gebied van leiderschap

Training on the job voor Leidinggevenden

Individuele (psychosociale/coaching) begeleidingstrajecten

Meerdaagse training opstellingen

Meerdaagse training Innerlijk kind werk

Welke technieken gebruikt een psychodynamisch therapeut?

Een psychodynamisch therapeut is niet alleen opgeleid in cognitieve en gedragswetenschappelijke behandelingstechnieken, maar tevens in de volgende moderne en effectieve therapeutische technieken:

Coaching technieken, (EMDR) Traumatherapie, Familie en Organisatieopstellingen, Holistisch kijken naar Burn-out en Depressie, Hypnotherapie, Innerlijk Kind werk, NLP, Provocatieve therapie, RET, Regressietherapie, Relatie therapie, Therapeutisch werken met ouderen, Therapeutisch werken met kinderen, Voice dialogue, Bio Energetica

 

Waarom (preventief) Psychotherapie?

Iedereen zit wel eens met vragen, twijfels of ervaart lichamelijke klachten die we toewijden aan stress of ‘ik ben druk geweest’. We zijn genegen om het te bagetaliseren en te accepteren alsof het erbij hoort. Als we dat te lang doen, dan ligt burn-out op de loer. Authenticiteit is naar jezelf luisteren en van daaruit handelen. Een preventief Egofix traject kan jou daarbij helpen en zo spanningsklachten, burn-out of zelfs depressie voorkomen.

Wat is de verwachte doorlooptijd van een Egofix traject?

Dit is afhankelijk van de vraag van de cliënt, maar veelal zijn dit kortdurige trajecten (gemiddeld 6-7 sessies).

Op welke termijn kan ik bij Egofix terecht?

Egofix werkt niet met wachtlijsten. Daarom kun je vrijwel direct een traject starten.

Wat levert het mij op als ik een traject aanga bij Egofix?

Dit is afhankelijk van de vraag. Op het werk ervaart men meer openheid, vertrouwen en een betere samenwerking. Je staat beter in contact met jezelf en kunt vanuit jezelf handelen. Authentiek dus.

De gezondheid van de cliënt zal toenemen en dat merkt men ook in de privé situatie. Balans tussen werk en privë zal daarmee ook toenemen.

Wat kost een sessie bij Egofix?

Egofix hanteert verschillende tarieven voor zakelijke en particuliere trajecten. Bekijk hiervoor onze tarieven

Kun je een Egofix traject aangaan als je medicatie gebruikt?

Tijdens de intake wordt medicijngebruik besproken en tevens bepaald of dit belemmerend is voor een Egofix traject

Schrijft Egofix medicatie voor?

Nee

Kan ik parallel aan een GGZ traject een traject bij Egofix aangaan?

Zeker, echter alleen in overleg met de GGZ begeleider/Huisarts zodat de dienst aanvullend is en het bestaande GGZ traject niet zal belemmeren.

Hoe lang moeten mijn gegevens worden bewaard?

Egofix is verplicht om het dossier van cliënten 15 jaar lang te bewaren

Hoe weet ik dat Egofix vertrouwelijk omgaat met mijn persoonlijke gegevens en de informatie die gedurende het begeleidingstraject ter sprake komt?

Egofix doet er alles aan om de dossiers te beveiligen. Persoonsgegevens worden apart bewaard van de dossiers en deze zijn tevens geanonimiseerd.

Dossiers worden beveiligd digitaal opgeslagen en er zijn afspraken gemaakt met collega therapeuten indien er zich iets onverwachts voordoet en de dossiers overgenomen dienen te worden door een collega.

Aantekeningen en papieren dossiers worden alleen gedurende het traject in een afgesloten kast bewaard. Zodra het traject is afgesloten worden papieren dossiers gedigitaliseerd en vernietigd.

Egofix heeft een beroepsgeheim en zal geen informatie die uit het traject komt met derden delen, tenzij hier door cliënt specifiek om wordt gevraagd.

Is er iets mis met je als je naar een psychotherapeut gaat?

Nee, iedereen loopt tegen dingen aan in het leven, daardoor zijn we in staat om te groeien als mens. Elke (levens)vraag zou je in kunnen brengen in een traject en het getuigd ervan dat de persoon in kwestie verantwoordelijkheid neemt voor zijn/haar eigen gezondheid/leven.

Indien mijn huisarts en/of bedrijf betrokken is bij mijn traject, kan deze dan ook met Egofix contact hebben om over mijn casus te overleggen?

Zeker, maar altijd alleen in overleg met jou als cliënt.

Zakelijk

Wat kan Egofix voor mijn bedrijf betekenen?

  • Inzicht verschaffen op organisatorisch en strategisch niveau met behulp van organisatieopstellingen
  • Training on the job voor leidinggevenden
  • Inzichtelijk maken groepsdynamiek/verstrikkingen binnen teams met behulp van organisatieopstellingen
  • Begeleiden van cliënten bij burn out en overspannenheidsklachten.
  • Intermediair/mediator tussen bedrijfsarts, bedrijf en cliënt bij reïntegratie trajecten.
  • Persoonlijk ontwikkeltrajecten
  • Begeleiding tijdens verandertrajecten van leidinggevenden en teams.

 

Kan een Egofix parallel lopen aan een reïntegratie traject?

Ja, dat is zelfs aan te raden aangezien een reïntegratie een perfect moment is voor bezinning.

Wat is de verwachte doorlooptijd van een Egofix traject?

Dit is afhankelijk van de vraag van de cliënt, maar veelal zijn dit kortdurige trajecten (gemiddeld 6-7 sessies).

Is een Egofix traject aftrekbaar?

Ja

Particulier

Kan ik de therapie vergoed krijgen door mijn zorgverzekeraar?

In sommige gevallen kun je sessies bij Egofix (gedeeltelijk) vergoed krijgen. Check de voorwaarden bij je zorgverzekeraar.

 

Soms is vergoeding ook mogelijk via:

Welke diensten biedt Egofix aan?

1 op 1 traject (psychosociale begeleiding/coaching)

Meerdaagse training opstellingen

Meerdaagse training Innerlijk kind werk

Kan ik rechtstreeks Egofix benaderen, of heb ik een doorverwijzing van mijn huisarts nodig?

Een doorverwijzing van de huisarts is niet nodig.

1